Hledat

Nedělní chvilka poezie: Hermor Lilia

Hermor Lilia je básnický pseudonym Františka Bíbla (*13. 11. 1880 – †26. 6. 1932). Znám je též jako překladatel (některé překlady vydával pod pseudonymem Jan Hartl). Ukázková báseň vyšla ve výboru Osamělý chodec. Původně je ze sbírky Stíny.

Měsíc

Byl hluboký a matný měsíc,
jenž chvějně plynul v cisternách,
když slabý bezejmenný vítr
lyrami korun kradmo táh.

Šel někdo plání, v černé vodě
zář mou zřel hasnout sinavě…
Snad vzpomene si na ten večer…
Ach, kdy… a v které dálavě…

Ke článkům starším než jeden měsíc nelze přidávat komentáře.