Hledat

Sobiny

PF 2012

Krásné Vánoce
a úspešný rok 2012
přeje
Markéta a David Celý článek »

Nedělní chvilka poezie: Hermor Lilia

Hermor Lilia je básnický pseudonym Františka Bíbla (*13. 11. 1880 – †26. 6. 1932). Znám je též jako překladatel (některé překlady vydával pod pseudonymem Jan Hartl). Ukázková báseň vyšla ve výboru Osamělý chodec. Původně je ze sbírky Stíny. Celý článek »

PF 2011

Ať Vám v roce 2011 vane jen příznivý vítr.

Markéta, David a Theo Celý článek »

Nedělní chvilka poezie: Karel Hlaváček

Poezie Karla Hlaváčka (1874-1898), představitele české dekadence a symbolismu, básníka a výtvarníka, je protkaná motivy hudebních nástrojů, snových krajin, zádumčivých nálad, melancholie, tajemna a neurčitosti přecházející v znepokojení. Uvedené motivy jsou nejvíce zastoupeny ve sbírce Pozdě k ránu (1896), z níž jsou vybrány i následující básně. Celý článek »

Nedělní chvilka poezie: básně Jana Skácela

Jan Skácel (1922-1989) – český básník, literární redaktor, autor knih pro děti, próz, ale také uvaděč v kině, betonář či opravář traktorů. Po válce vystudoval filozofickou fakultu v Brně a působil jako kulturní redaktor. V osobité poetice usiloval o hutnou konkrétnost projevu. Přirozené hodnoty domova i jazyka stavěl do protikladu k modernímu světu. Od šedesátých let nesměl kvůli svým nekonformním politickým postojům publikovat. Vydal např. sbírky Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem, Smuténka či Uspávanky. Celý článek »