Hledat

Theomol

Theomol – drobné zvířátko blíže neučeného druhu; nejčastěji jej lze nalézt zahryznutého do knihy, přilepeného na plátně v kině nebo usazeného na divadelní oponě.

Na základě doporučení svých přátel theomolů zde uvádím úryvky a ukázky z děl, která mi doporučili a která se stala mou inspirací nejen při psaní příspěvků do Sobin. Doufám, že zaujmou i vás…

Malý princ

SAINT-EXUPÉRY, Anotoin de. Malý princ. 12. vyd. Praha : Albatros, 2005. 93 s.


Veronika

Jméno Veronika znamená „nositelka vítězství“ nebo „přinášející vítězství“. Jeho původní řecká podoba zněla Phereniké. Někdy se uvádí, že pochází z řecko-latinského slova veraiconica, což znamená „pravý obraz“.

Domácí podoby jména Veronika jsou například Vera, Veruna, Verunka, Veronka, Veroniška, Ronka, Ronička, Nika, Nička, zahraniční pak např. Veronica, Véronique, Verónica či Weronika.

Svátek podle českého jmenného kalendáře slaví 7. února.


Veronica chamaedrys L.

veronica chamaedrys L.Jedním ze zástupců rodu veronika je Veronica chamaedrys L., rozrazil rezekvítek či lidově pršavka (tento název vznikl na základě pověry, podle níž po utrhnutí rozrazilu začne pršet).

Je to vytrvalá, 10 až 40 cm vysoká bylina s tmavě zelenými listy a azurově modrými (výjimečně bílými) květy s tmavými žilkami. Kvést ji je možno vidět od dubna do srpna na pastvinách, loukách, mezích, v parcích nebo v křovinách či světlých lesích, na zahrádkách i polích. Vyhovují jí půdy výživné, humózní, hlinité, písčité i štěrkovité, zásadité až slabě kyselé.

Roste převážně v mírném pásmu Eurasie nebo v horských oblastech tropů, jen zřídka na jižní polokouli a izolovaně v Austrálii.


Já, Theo = Já, Claudius

Ja, ClaudiusJá, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus
Takový a Makový atd. (teď vás ještě nemíním zatěžovat všemi svými tituly), jemuž kdysi – a není tomu tak dávno – přátelé, příbuzní a druhové říkali „Claudius Hlupák“ nebo „Ten Claudius“ nebo „Claudius Koktavý“ nebo „Clau-Clau-Claudius“ nebo přinejmenším „strýček Claudius“, chystám se teď vypsat tu divnou historii svého života. Začnu nejrannějším dětstvím a budu pokračovat rok za rokem… [GRAVES, 1984, s. 7]

GRAVES, Robert. Já, Claudius. Přel. Alena Jindrová-Špilarová. 2. vyd. Praha : Odeon, 1984. 394 s. Galérie moderních autorů. Přel. z: I, Claudius.